Mayroon ka bang suliranin o katanungan? Ang“Aomori Prefecture International Exchange Association”ay naglunsad ng“Consultation Desk”upang matugunan ang iba`t ibang uri ng suliranin  mula sa mga Dayuhan na naninirahan dito sa Aomori.

Ang mga suliranin na nauukol sa Pamumuhay,Trabaho,Edukasyon ng mga bata, atbp.ay aming tutugunan ayon sa pagsangguni,habang nakikipagugnayan sa bawat eksperto.Susuportahan namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang impormasyon.

Kung kakailanganin man, maaari ding sumama ang aming Interpreter patungo sa“Consultation Desk”ng mga Dalubhasa(sa unang beses lamang). Anuman ang iyong alalahanin,huwag mag atubili na makipag ugnayan sa amin.

1. Araw at oras para sa kunsulta

Suportadong Wika Araw Oras
Japanese mula Martes-Sabado 10:00~17:00
Vietnamese Martes 10:00~14:00
Ingles Martes.Miyerkules.Huwebes.Sabado 10:00~14:00
Intsik Miyerkules.Sabado 10:00~14:00
Tagalog Huwebes 10:00~14:00
Indones makipag ugnayan upang itakda ang araw ng sangguni  

※Ukol sa iba pang mga Wika ay gagamitin ang Translator gadget.
※Sarado tuwing Linggo at Lunes. 2021/12/31 hanggang 2022/1/3. Gayundin sa araw na sarado ang Aspam.

2. Paraan ng Konsulta

Telepono・E-mail・interbyu・SNS

Telepono:017-718-5147

E-Mail:lounge_supporter@kokusai-koryu.jp

Facebook  Wechat whatsAAP  hanapin ang「aieaあおもり」()

3. Pagdating sa konsultasyon

  • Libre ang sangguni.
  • Mayroon kaming mga tagapayo na makikipag ugnayan sa Ingles,Vietnamese,Intsik at Tagalog.
  • Sa pagtungo ditto,gamitin ang Aspam Parking Area.
  • Magbibigay kami ng libreng Kupon na nagtatagal hanggang 2 oras.

4. Subukan ang aming“Three Way Call”service!!

“Three Way Call”(Libre ang interpretasyon).

Maaari ring makipagsanggunian sa iba pang“Consultation Desk”.

Ang Tatlong Partido ay maaring magusap ng direkta sa pamamagitan ng Telepono, gamit ang Sistema na ito.

Ang Ⓐ(bilang tagasalin)ay maaaring makatulong sa komunikasyon sa pagitan ni Ⓑ at Ⓒ.

Huwag mag-atubiling gamitin ang bagong serbisyo.

Ⓐ=AIEA Desk(*) Ⓑ=Samahan ng Pagpapayo(**) Ⓒ=Dayuhang Resident

(*) Desk ng Aomori International Exchange Association para sa Konsultasyon ng mga Dayuhan.

(**)Mga Pampublikong Tanggapan tulad ng City Hall,Health Care Center , Eskuwelahan atbp.

◆TEL.017-718-5147

◆Oras ng Opisina 10:00∼14:00
 Martes∼Sabado *Sarado kami tuwing Linggo at Lunes

◆Mga Suportadong Wika: Ingles = Martes∼Huwebes at Sabado ,Vietnamese =Martes
Intsik =Miyerkules at Biyernes Tagalog =HuwebesIndones =sa pamamagitan ng appointment

◆Kung paano gamitin ang“Three Way Call”

ⒶAIEA Desk ⒷSamahan ng Pagpapayo  ⒸDayuhang Residente/Kliyente

Ⅰ Kung ang mobile carrier ng iyong telepono ay (NTT,Docomo,Au,Softbank,atpp)

1. Kapag tumawag si Ⓒ kay Ⓐ upang magtanong nararapat sabihin ang tel.no.

2. Si Ⓐ ay tatawag muli kay Ⓒ at hihilingin na maghintay sa kabilang linya.

3. Si Ⓐ ay tatawagan si Ⓑ upang ipaalam sa kanila ang alalahanin ni Ⓒ.

4. Pagkatapos iugnay ni Ⓐ ang tawag sa 3 partido (Ⓐ,Ⓑ,at Ⓒ)ay maaaring umpisahan ang komunikasyon.

5. habang sinusunod ni Ⓑ at Ⓒ ang alituntunin ni Ⓐ sa Komunikasyon.

 Kahalili si Ⓐ upang isalin ang lenggwahe sa pagitan ng Japanese at wika ni Ⓒ.

Ⅱ Kung ang iyong telepono ay hindi Japanese mobile carrier

Kung ang iyong telepono ay hindi Japanese mobile carrier tulad ng(NTT,Docomo,Au,Softbank,atbp.) maaaring magamit ang ilang alternatibong smartphone apps. Sa ganitong bagay,maisasalin ni Ⓐ ang komunikasyon
ni Ⓑ at Ⓒ sa pamamagitan ng pag gamit ng mga serbisyo sa FB messenger ng AIEA,Wechat o WhatsApp.

Tandaan lamang: Ang serbisyong ito ay hindi direktahang “Three Way Call”

Gamit ang pamamaraang ito ay kikilos si Ⓐ bilang interpreter gamit ang dalawang awditibo(linya ng AIEA at linya sa pagitan ni Ⓑ at Ⓒ )habang nakakipag ugnayan naman sa mga ito.

  1. Mangyaring magpadala ng“ Friend Request”sa AIEA subalit kakailanganin mo munang i-scan ang QR code sa ibaba ng alinman sa FB messenger , Wechat, o Whatsapp (na nasa ibaba.)

*Kung gagamitin ang Wechat QR code,inirerekumenda namin ang pag gamit ng“ Build-in scanner”

2. Tatawag si Ⓒ kay Ⓐ gamit ang ginusto ng kliyenteng serbisyo (FB,Wechat,WhatsApp).

3. Tatawag ng hiwalay si Ⓐ kay Ⓑ.

4. Si Ⓐ magsisilbing halili sa pagitan nila. 

5. Habang sumusunod si Ⓑ at Ⓒ sa Gabay sa Komunikasyon ni Ⓐ si A din ang magsasalin ng Lenggwahe sa Japanese at sa wika ng kliyente.

5. Pumunta lamang dito

Aomori Prefecture International Exchange Association

Aomori Ken .Aomori shi Yasukata 1 chome 1-40 ASPAM 2F
TEL:017-718-5147  FAX:017-718-5178
E-Mail:lounge_supporter@kokusai-koryu.jp

URL:https://www.kokusai-koryu.jp